The Galata Istanbul Hotel MGallery - Lüks otel - Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik


THE GALATA ISTANBUL HOTEL MGALLERY

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI ve FAALİYET RAPORU

Çevre Politikamız

The Galata Istanbul Hotel MGallery olarak ‘’Sürdürülebilir Turizm’’ kapsamında, tüm faaliyetlerimizde, meydana gelen çevresel etkileri en aza indirmek ve mevcut çevrenin korunumuna katkıda bulunabilmek için çalışmaktayız.

 

Bu çerçeveden hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki kriterleri yansıtmaktayız;

-Sektörümüzde çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve yükümlülüklere uymak,

-Tehlikeli atıkların çevre mevzuatına uygun bertaraf edilmesi ve devamlılığının sağlanması,

-Çevre kirliliğini önlemek adın, kirletici atığı kaynağında azaltmak ve geri kazanım çalışmaları yapmak,

-Atıkların ayrıştırılması için çözümler üretmek ve uygulamak,

-Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kullanımı azaltmak,

-Gelişen teknoloji ile tesisimizin verimliliğini arttırmak,

-Çevre duyarlılığını arttırmak için eğitimler düzenleyerek bilinçlenmenin sağlanması,

-Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikamızın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

 

Sürdürülebilirlik Politikamız

The Galata Istanbul Hotel MGallery, çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiş olup sürekli bir iyileştirme bilincindedir.

The Galata Istanbul Hotel MGallery sürdürülebilirlik yaklaşımı; Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemektir. Tüm çalışanların, misafirlerin ve paydaşların insan hakları ve sağlık, Risk ve Kriz yönetimi konularında hakları gözetilmektedir.

The Galata Istanbul Hotel MGallery, tüm faaliyetlerin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirir. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını gözetir. Bulunduğu destinasyonda kültürel ve doğal değerlerini korur ve istihtam yaratır. Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik birbirini aktif olarak etkileyen ve birbirinden etkilenen alanlardır ve birlikte verimlilik sağlar.

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Yaşadığımız çevre, sonsuz kaynaklara ve taşıma kapasitesine sahip değildir. İnsanoğlunun davranışlarına bakıldığında sanki bu kaynaklar sınırsızmışçasına kullanıldığını düşünmek mümkündür. Buna karşı, bilgi artışıyla birlikte doğaya duyarlı tüketici sayısı da artmakta ve doğaya saygılı tüketime yönelmektedir. Bu durum bir yandan işletmeler üzerindeki duyarlılık baskısını arttırmakta, diğer yandan bir marka değeri yaratma, rekebet gücü elde etme, tasarruf sağlama ve ekonomik kazanç fırsatı sunmaktadır.

Turizm özelinde bakıldığında, turizm doğal, tarihi, kültürel ve coğrafi kaynaklara muhtaçtır. Tüm bu kaynaklar, turizm sektöründe hammade olarak değerlendirilmekte ve turistlik ürünün oluşumunda ve pazarlamasında kullanılmaktadır.

Faaliyet Raporu

The Galata Istanbul Hotel MGallery, sürdürülebilir kalkınma için başarılı işletmenin ve kurumsal sorumluluğun yakından ilişkili olduğuna inanmaktadır. Misafirlerimizin, ekip üyelerimizin, çevrenin, yerel toplulukların ve tüm paydaşlarımızın faaliyetlerimizi anlaması ve bundan faydalanmasını sağlamak için işletmemizin her unsurunda sürdürülebilirlik sağlamayı hedefliyoruz.

 

Sürdürülebilirlik Sertifikamız

 

The Galata Istanbul Hotel MGallery 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporunu Inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Politikamızı Inceleyebilirsiniz. 

 

  Genel Müdür

Kerem Demircan

 

MGALLERY. STORIES THAT STAY.

Follow the latest developments here.

 • facebook
 • instagram
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
 • surdurulebilirlik
Rezerve et

The Galata Istanbul Hotel MGallery

Konaklamanız için rezervasyon yapın

Başlangıç   -

Room 1