The Galata Istanbul Hotel MGallery - Lüks otel - K.V.K.K

K.V.K.K


NABA OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Biz NABA OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (buradan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; çalışanlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)   başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde;  güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

 1. ÇALIŞAN

 

Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Kimlik seri numarası, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, İmza vb.

(Eski Kimlik İbrazında Dini, Kan grubu, Medeni durumu, Doğum yeri, Cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Verildiği yer, Verildiği tarih, Veriliş nedeni, Kayıt no, Önceki soyadı)

İletişim E-posta adresi, İletişim adresi, Cep telefon no, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) vb.
Özlük Bordro bilgileri, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, sigorta bilgileri, izin çıkış ve izinden dönüş tarihi, askerlik durum bilgileri, pozisyon adı, departman ve birimi, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava ve icra dosyasındaki bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, İş yeri bilgisayarı internet sitesi giriş çıkış bilgileri
Finans Finansal ve maaş detayları, banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi
Mesleki Deneyim Öğrenim Durumu, Diploma bilgileri, Kurs bilgileri, Meslek içi eğitim bilgileri Sertifikalar, Transkript bilgileri, İş tecrübelerine ilişkin bilgiler, Yabancı Dil Bilgisi, Sınav sonucu bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık fotoğraf, Kimlik fotoğrafı
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, portör muayenesi raporu, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri

 

 1. ÇALIŞAN ADAYI

 

Kimlik Ad soyad
İletişim E-posta adresi, Adresi, Telefon no, Cep telefon no
Özlük Özgeçmiş bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları
Mesleki Deneyim Öğrenim Durumu, Diploma bilgileri, Kurs bilgileri, Meslek içi eğitim bilgileri Sertifikalar, Transkript bilgileri, Yabancı dil bilgisi, İş tecrübelerine ilişkin bilgiler, Sınav sonucu bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar CV fotoğrafı
Sağlık Bilgisi Sağlık Durumu

 

 1. POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI

 

Kimlik Ad-Soyad
İletişim E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon no, Cep telefon no,
Finans Kredi Kartı Bilgisi, Ödeme bilgisi, IBAN bilgileri (İade talep edilmesi halinde)
Pazarlama                                    (Aday Müşteri tarafından belirtilmesi halinde) Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

 

 1. TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

 

Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Kimlik seri numarası, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, İmza vb.

(Eski Kimlik İbrazında Dini, Kan grubu, Medeni durumu, Doğum yeri, Cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Verildiği yer, Verildiği tarih, Veriliş nedeni, Kayıt no, Önceki soyadı)

İletişim E-posta adresi, İletişim adresi, Cep telefon no, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) vb
Özlük Bordro bilgileri, İşe giriş belgesi kayıtları, sigorta bilgileri, İSG bilgileri, pozisyon adı, departman ve birimi
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları
Mesleki Deneyim Öğrenim Durumu, Diploma bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık fotoğraf, Kimlik fotoğrafı

 

 1. TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

 

Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Kimlik seri numarası, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, İmza vb.

(Eski Kimlik İbrazında Dini, Kan grubu, Medeni durumu, Doğum yeri, Cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Verildiği yer, Verildiği tarih, Veriliş nedeni, Kayıt no, Önceki soyadı)

İletişim E-posta adresi, İletişim adresi, Cep telefon no, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) vb.
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları
Finans Banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf

 

 1. ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

 

Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Pasaport No, Kimlik seri numarası, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, İmza,

(Eski Kimlik İbrazında Dini, Kan grubu, Medeni durumu, Doğum yeri, Cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Verildiği yer, Verildiği tarih, Veriliş nedeni, Kayıt no, Önceki soyadı)

İletişim E-posta adresi, İletişim adresi, Cep telefon no
Hukuki İşlem Sözleşme bilgileri, imza bilgisi
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları
Finans Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri, Kredi Kart Bilgisi, IBAN numarası
Pazarlama Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kimlik Fotoğrafı
Sağlık Bilgileri HES Kodu

 

 1. ZİYARETÇİ

 

Kimlik

 

 

Ad soyad, TC kimlik no, Pasaport No, Kimlik seri numarası, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, İmza,

(Eski Kimlik İbrazında Dini, Kan grubu, Medeni durumu, Doğum yeri, Cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Verildiği yer, Verildiği tarih, Veriliş nedeni, Kayıt no, Önceki soyadı)

Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

 

 1. STAJYER

 

Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Kimlik seri numarası, Anne adı, Baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, İmza vb.

(Eski Kimlik İbrazında Dini, Kan grubu, Medeni durumu, Doğum yeri, Cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Verildiği yer, Verildiği tarih, Veriliş nedeni, Kayıt no, Önceki soyadı)

İletişim E-posta adresi, İletişim adresi, Cep telefon no, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) vb.
Özlük Bordro bilgileri, İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri, sigorta bilgileri, izin çıkış ve izinden dönüş tarihi, askerlik durum bilgileri, pozisyon adı, departman ve birimi, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava ve icra dosyasındaki bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları
Finans Finansal ve maaş detayları, banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi
Mesleki Deneyim Öğrenim Durumu, Diploma bilgileri, Kurs bilgileri, Meslek içi eğitim bilgileri Sertifikalar, Transkript bilgileri, İş tecrübelerine ilişkin bilgiler, Yabancı Dil Bilgisi, Sınav sonucu bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Vesikalık fotoğraf, Kimlik fotoğrafı
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, portör muayene raporu, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri

 

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ

 

Kimlik Ad soyad
İletişim Adres, Telefon no, Cep telefon no
Mesleki Deneyim Meslek

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin, sözleşme ilişkisinin veya çalışanı/yetkilisi olduğunuz şirket ile ticari ilişkimizin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle, şirketin meşru menfaati ve açık rızanız gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla da topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 1. ÇALIŞAN

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işe giriş çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, teşvik hesaplaması yapılması, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
 • Ücret yönetimi
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 • Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Çalışan bilgilerinin arşivlenmesi ve/veya sisteme işlenmesi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 1. ÇALIŞAN ADAYI

Başvurunuz için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 1. POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI

 

İlişkimizin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket güvenliğinin sağlanması
 • Müşteri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 1. TEDARİKÇİ ÇALIŞANI

 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yapılması
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 1. TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

 

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 1. ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ile sözleşmenin ifası,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi ile müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyeti aktiviteleri süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşme süreçleri ile müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,
 • Transfer süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ile denetimi ve icrası
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 1. ZİYARETÇİ

 

İlgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
 • Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 1. STAJYER

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Stajyerlerin işe giriş çıkış işlemlerinin yapılması
 • Stajyerlere maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • Stajyerlerin giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Stajyerlere masraf ödemelerinin yapılması
 • Stajyerlerle iletişimin sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili stajyere iletilmesinin sağlanması
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 • Outlook’a stajyer verilerinin girilerek stajyerin iş e-postasının oluşturulması
 • Stajyerlerle ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • Stajyerlerin işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Stajyerlerin işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan stajyerlerin takip edilebilmesi, stajyerlerin aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ

Başvurunuz için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

NABA OTELCİLİK TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

 

Adres                                                                                                                    

 

Bankalar Cad. No 21 Beyoğlu/Istanbul

 

Telefon

 

+902123173400

 

E-mail

H9857@accor.com

 

 

 • k-v-k-k
 • k-v-k-k

MGALLERY. STORIES THAT STAY.

Follow the latest developments here.

 • facebook
 • instagram
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
 • k-v-k-k
Rezerve et

The Galata Istanbul Hotel MGallery

Konaklamanız için rezervasyon yapın

Başlangıç   -

Room 1